info@avepevolou.gr

24212 00640

6942030760

24212 00650

Δευ-Σάβ: 7:00 - 22:00

 

Το Πάρκο

initial image

Επισκόπηση

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου διοικητικά υπάγεται στην Δημοτική Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βρίσκεται δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και σε απόσταση 5.5 χλμ. περίπου από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, 12χλμ από τον αυτοκινητόδρομο Ε-75 Αθήνα- Θεσσαλονίκη και 36 χλμ από το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας η οποία βρίσκεται βόρεια της ΒΙ.ΠΕ. μέσω ανισόπεδου κόμβου. Επιπρόσθετα υπάρχει σύνδεση μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και εξυπηρέτηση μέσω των αστικών λεωφορείων Βόλου.

Η Α’ Βι.Πε. Βόλου είναι χώρος υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων κυρίως του δευτερογενούς τομέα καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες σε αυτόν επιχειρήσεις. Λειτουργεί με βάση εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας και διαθέτει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο και ειδικό Πολεοδομικό Κανονισμό με ευνοϊκούς όρους δόμησης.

initial image
initial image

Το Πάρκο εκτείνεται σε συνολική έκταση 2.780 στρεμμάτων, διαθέτει εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο ηλεκτροδότησης, οδοφωτισμού, δίκτυο ύδρευσης και προσαρτημένο σύστημα πυρόσβεσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων (λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων) το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Μείζονος Περιοχής Βόλου που βρίσκεται εκτός ΒΙΠΕ στη θέση «Μπουρμπουλήθρα». Επίσης διαθέτει ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών καθώς και δίκτυο φυσικού αερίου. Σε απόσταση 7 χιλιομέτρων, στην Β’ ΒΙ.ΠΕ είναι εγκατεστημένος Πυροσβεστικός Σταθμός που εξυπηρετεί και την Α’ Βιομηχανική Περιοχή. 

Στο Πάρκο είναι εγκατεστημένες σχεδόν 90 ενεργές επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και κλάδων οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 2500 εργαζόμενους.

Ιστορική Αναδρομή

Η Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου ιδρύθηκε το 1966 από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ETBA) και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1969. Αποτελεί 1ης γενιάς Επιχειρηματικό Πάρκο και είναι η δεύτερη παλαιότερη και σε μέγεθος ΒΙ.ΠΕ. της χώρας.

Η ιδανική γεωγραφική θέση της, η αναβάθμιση του λιμανιού, η ύπαρξη εξειδικευμένου εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, καθώς και η βιομηχανική παράδοση της περιοχής υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην προσέλκυση νέων τεχνολογικά προηγμένων μονάδων και φυσικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Μέχρι το 1980 ο Βόλος έζησε μια περίοδο βιομηχανικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης εκβιομηχάνισης της ελληνικής οικονομίας. Εμβληματικές επιχειρήσεις και άλλες μικρότερες εγκαθίστανται στην Α’ βιομηχανική Περιοχή την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της:


Οι Κυλινδρόμυλοι Λούλη, η INCO HELLAS βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων, η Λεβεντέρης ΑΕ βιομηχανία παραγωγής χαλυβδοσύρματος, η Μπισκοτοποιία NEGRO AE, η IRDA ΑΕ βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας κρυστάλλων ασφαλείας, η αυτοκινητοβιομηχανία ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ, η ΙΜΑΣ ΑΕ βιομηχανία παραγωγής ιμάντων μεταφορικών ταινιών, η Εύρηκα Ελλάς εργοστάσιο παραγωγής απορρυπαντικών και άλλων χημικών προϊόντων, η ΒΙΟΣΩΛ εργοστάσιο κατασκευής θερμοσυσσωρευτών και μηχανημάτων κλιματισμού, η Χανδρής Καλώδια ΑΕ παραγωγής καλωδίων, η ΕΒΕΞ ΑΕ μονάδα βιομηχανικού εξοπλισμού, η Κλωστοϋφαντουργία Ντόβας- Βανέζης, η χρωματοποιΐα Περφέκτα Ελλάς, η ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕΕ εργοστάσιο κατασκευής πινάκων διανομής, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Βόλου μονάδα γάλακτος, η στρωματοποιία Ζαχαρίου Νικόλαος ΑΕ, η ΑΛΚΑ ΟΕ εργοστάσιο παραγωγής σωμάτων θερμάνσεως, η Καρακίτης-Αφοι Στεφάνου μονάδα κατασκευής αρτοκλιβάνων, το εργοστάσιο παραγωγής οικοδομικών μηχανημάτων ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ, η KUILER Hellas μονάδα παραγωγής ψυγείων αυτοκινήτων, η ΕΒΙΕΣΚ ΕΠΕ μονάδα μεταλλικών, μηχανουργικών εργασιών, το εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών συνδέσμων ΦΟΡΟΥΛΗΣ, η εταιρεία Τουλιάτος Γεράσιμος συσκευασίας ελιών κ.α.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΩ ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΛΟΥ

Οι οργανωμένοι βιομηχανικοί υποδοχείς είναι από τις κρίσιμες υποδομές που βοηθούν την οργανωμένη χωροθέτηση της παραγωγής χωρίς τα προβλήματα της εκτός σχεδίου δόμησης, ώστε να υποβοηθείται η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη συνεργειών και “clustering” που θα οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας, σε οικονομίες κλαδικής συγκέντρωσης, σε μεταφορά καινοτομίας αλλά και σε δυνατότητα άσκησης συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής.
Με την εγκατάσταση στο Α’ Επιχειρηματικό Πάρκο εξασφαλίζονται σημαντικά πλεονεκτήματα.
Γενικά
 • Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Π. διασφαλίζει  την  εύρυθμη λειτουργία  του  Επιχειρηματικού  Πάρκου  με  όρους  και  κανόνες  που  γίνονται δεσμευτικά  εκ  των  προτέρων  αποδεκτοί  από  τις  επιχειρήσεις  που  πρόκειται  να εγκατασταθούν σε αυτό
 • Δημιουργούνται οικονομίες  κλίμακας  με  την  χρήση  κοινών  υποδομών  και κοινόχρηστων  υποστηρικτικών υπηρεσιών (πχ φύλαξη, συντήρηση, καθαριότητα, κλπ)
 • Υποβοηθιέται η ανάπτυξη συνεργιών και “clustering” των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
 • Εξασφαλίζεται η Χωροταξική κατανομή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  εντός  του Επιχειρηματικού Πάρκου, με στόχο η ανάπτυξη της μιας επιχείρησης να μην εμποδίζει ή παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης
Δίκτυο υποδομών
 • δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων
 • δίκτυο ύδρευσης με προσαρτημένο δίκτυο πυρόσβεσης,
 • δίκτυο φυσικού αερίου,
 • σύνδεση με εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων,
 • δίκτυο ηλεκτροδότησης,
 • ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών,
 • δίκτυο οδοφωτισμού
 • εσωτερικό οδικό δίκτυο 22 χλμ
Εγγύτητα σε συνδυασμένες μεταφορές
 • Εμπορικό Λιμάνι Βόλου σε απόσταση 8 χλμ ( www.port-volos.gr )
 • Αυτοκινητόδρομο Ε-75 Αθήνα- Θεσσαλονίκη σε απόσταση 12 χλμ
 • Σιδηροδρομικός σταθμός Βόλου σε απόσταση 7 χλμ
 • Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου σε απόσταση 36 χλμ (volosairport.gr)
Υποδομές έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογίας και κατάρτισης
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (uth.gr)
 • Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) (hellascert.gr)
 • Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης &Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ) (ivepe.gr)
Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαροι τίτλοι ιδιοκτησίας, ασφαλής χωροθέτηση και εξασφαλισμένες χρήσεις γης (αποφυγή προβλημάτων από τη σύγκρουση μη συμβατών χρήσεων, που συχνά δημιουργεί στις επιχειρήσεις η εκτός Ε.Π. σημειακή χωροθέτηση τους)
 • Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και των ανανεώσεων αυτής
 • Ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης
  • απαλλαγή  από  την  διαδικασία  έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  και  κατηγορίες  επιχειρήσεων
  • απαλλαγή από τις γνωμοδοτήσεις από εμπλεκόμενους φορείς κατά την διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης,  πλην  της  γνωμοδότησης  από  τον ΦΔΔ (ΕΔΕΠ)
  • Μετάπτωση σε χαμηλότερη κατηγορία των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε ΕΠ (Α1→Α2 και Α2→Β)
  • «Bonus» στο Σύστημα Μοριοδότησης όσων επιχειρήσεων χωροθετούνται σε ΕΠ (απομειωτικός συντελεστής)
 • Χορήγηση άδειας  λειτουργίας  ύστερα  από εισήγηση  του ΦΔΔ  (ΕΔΕΠ)  μέσα  σε  προθεσμία 20  ημερών  από  την  κατάθεση  των προβλεπόμενων  δικαιολογητικών  στην  αδειοδοτούσα  αρχή
 • Συγχώνευση άδειας  λειτουργίας  επιχειρήσεων  χαμηλής  όχλησης    με  την  έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Συντελεστής Δόμησης: 1,6 (ο συντελεστής δόμησης δύναται να αυξηθεί σε 2 για τη Βιομηχανία, 1,6 για την Εφοδιαστική και τα Επαγγελματικά Εργαστήρια και 1,4 για τις υπόλοιπες δραστηριότητες με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης)
 • Ποσοστό κάλυψης μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%).
 • Η επιτρεπόμενη κατ’ όγκον εκμετάλλευση των οικοπέδων στο ΕΠ προκύπτει από την ακόλουθη σχέση Συντελεστής Όγκου: (σ.ο.)= 7,00 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα υπέρβασης αυτού μέσα από τον τύπο (σ.ο.)= 7,50 x (σ.δ.).
 • Ύψος: νεότερες προβλέψεις για την καθ ́ ύψος υπέρβαση στα 32μ. για όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων/κτιρίων στους οργανωμένους υποδοχείς (μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για αποθήκες κατακόρυφου τύπου, δεξαμενές και καμινάδες).
Προνομιακή φορολόγηση
 • Χαμηλότερος φόρος ακίνητης περιουσίας
 • Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς ακινήτου από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του ΕΠ
 • Μειωμένα δικαιώματα  συμβολαιογράφου  και  άμισθου  ή έμμισθου  υποθηκοφύλακα για την μεταγραφή  μεταβιβάσεων
 • Απαλλαγή από  φόρο  εισοδήματος  για  την  υπεραξία  από  την  εκποίηση  ακινήτων  και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης επιχείρησης σε Ε.Π.
 • Σύνδεση κινήτρων του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων  εντός    Επιχειρηματικών  Πάρκων