info@avepevolou.gr

24212 00640

6942030760

24212 00650

Δευ-Σάβ: 7:00 - 22:00

Κοινό υπόμνημα των τριών αυτοδιαχειριζόμενων Βι.Πε. προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Νικολάου Παπαθανάση σχετικά με θέματα των Πάρκων τους.

Κοινό υπόμνημα των τριών αυτοδιαχειριζόμενων Βι.Πε. προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Νικολάου Παπαθανάση σχετικά με θέματα των Πάρκων τους.

Κοινό υπόμνημα κατέθεσαν προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Νικολάου Παπαθανάση οι Πρόεδροι των Φορέων Διαχείρισης του Α’ Επιχειρηματικού Πάρκου Βόλου κ. Κιντά Ιωάννα, του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού κ. Πολυχρονόπουλος Γιάννης και του Επιχειρηματικού Πάρκου Κιλκίς κ. Μυλωνά Ευαγγελία για θέματα που απασχολούν τα Πάρκα που εκπροσωπούν.

Η επιστολή προς τους Υπουργούς αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Προτάσεις ενόψει επικείμενης τροποποίησης ν. 3982/2011

Έχουμε ενημερωθεί μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Σας ότι επίκειται τροποποίηση του ν. 3982/2011 περί βιομηχανικών / επιχειρηματικών πάρκων, και ήδη συμμετέχουμε σε συσκέψεις με αντικείμενο την διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Ενόψει της νομοθετικής πρωτοβουλίας Σας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα σημεία που πιστεύουμε ότι χρήζουν προσοχής ή και βελτίωσης στο νομοθετικό καθεστώς:

 • Στόχος: η ενίσχυση του θεσμού της αυτοδιαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων

Με τους ν. 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011 που ρύθμισαν διαδοχικά τα της ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών – επιχειρηματικών πάρκων στη χώρα μας, ο νομοθέτης προέκρινε τη συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ειδικά οριοθετημένες προς τούτο περιοχές, προς αντιμετώπιση του φαινομένου της άναρχης ανάπτυξης βιομηχανιών εντός και πέριξ αστικών περιοχών, στερούμενων αναγκαίων υποδομών και προκαλούντων βλάβη στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Η επιχειρούμενη από την πλευρά του Υπουργείου Σας ενίσχυση του θεσμού των επιχειρηματικών πάρκων είναι βασικής σημασίας για την αποτελεσματική οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας και την προστασία του περιβάλλοντος, γι’ αυτό και η προσπάθειά σας για εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας μας βρίσκει αρωγούς.

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Βόλου, Σχιστού και Κιλκίς οι  Φορείς Διοίκησης και Διαχείρισης (ΕΔΕΠ)  ιδρύθηκαν και διοικούνται από τις ίδιες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες και χρήστες γης). Οι τρεις αυτές ΕΔΕΠ παρουσιάζουν αξιοζήλευτο έργο στη διοίκηση και διαχείριση ενός εκάστου επιχειρηματικού πάρκου, τη φροντίδα και επιμέλεια των υποθέσεών του, την εκπροσώπηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και την αποτελεσματική λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων με απολύτως διαφανείς διαδικασίες προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες μας μπορούν να υπερηφανεύονται για όσα κατάφεραν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και ενδεικτικά:

 • Οργάνωση κοινωφελών υπηρεσιών, καθαρισμός, φύλαξη, αποκομιδή απορριμμάτων, φωτισμός κλπ.
 • Δίκαιος και αποτελεσματικός μηχανισμός είσπραξης κοινοχρήστων: Οι εταιρείες μας πετυχαίνουν την είσπραξη κοινοχρήστων σε ποσοστό 90% σε αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά εισπραξιμότητας σε μη αυτοδιαχειριζόμενα πάρκα.
 • Ευρύτατη αποδοχή από το σύνολο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, οι οποίες συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και εκφράζονται μέσω αυτών.
 • Δενδροφύτευση, συντήρηση των κοινοχρήστων πραγμάτων και εγκαταστάσεων.
 • Επιτήρηση της συμμόρφωσης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων με τις ΜΠΕ και τους Κανονισμούς Λειτουργίας.

Χάρη στην πείρα, τη γνώση και την ευρύτατη αποδοχή τους από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι ΕΔΕΠ μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Με βάση τη θετική εμπειρία μας, στους σκοπούς του ν. 3982/2011 όπως περιγράφονται στο άρθρο 42 αυτού θα μπορούσε να προστεθεί η ενίσχυση του θεσμού της αυτοδιαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

 • Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση χωρίς κυριότητα των κοινοχρήστων

Με το άρθρο 48 ν. 3982/2011 προβλέφθηκε ότι:

«1. Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, για να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΠ.

 1. Με την απόφαση έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις περιέρχονται υποχρεωτικά με σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.»

Η μεταβίβαση σε εμάς κατά κυριότητα των κοινοχρήστων είναι επιτακτική ανάγκη για τη συνέχιση και βελτίωση του έργου μας. Ειδικότερα:

 • Στην περίπτωση του ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ το 2006 η ΕΤΒΑ μεταβίβασε στην ΒΙΠΑΣ ΑΕ  μόνο την Διοίκηση και Διαχείριση του Πάρκου. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αρνείται τη μεταβίβαση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η ΒΙΠΑΣ ΑΕ κατέφυγε στη δικαιοσύνη και για το λόγο αυτό η ΕΤΒΑ έχει καταδικαστεί με την 5046/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά και με την 679/2018 απόφαση του Εφετείου Πειραιά.
 • Στην περίπτωση του Α’ Επιχειρηματικού Πάρκου Βόλου εκκρεμεί η μεταβίβαση των χώρων αν και από το 2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Διοίκησης και Διαχείρισης. Κατά την ΕΤΒΑ προϋπόθεση για την μεταβίβαση αποτελεί η έγκριση της αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βι.Πε. με την οποία επιχειρείται η παράνομη, κατά την άποψή μας, μετατροπή ενός χώρου πρασίνου 90 στρεμμάτων σε βιομηχανικά γήπεδα. Αυτό επιδιώκεται παρά το γεγονός ότι η αξία του χώρου αυτού είχε συνυπολογιστεί στο τίμημα αγοράς των βιομηχανικών γηπέδων εκ μέρους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
 • Στην περίπτωση του ΕΠ Κιλκίς ομοίως ο Γ. Δ/ντης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε με την από 26.9.2017 επιστολή του αντικρούει την αξίωση του Φορέα Διαχείρισης για μεταβίβαση του κοινωφελούς και κοινόχρηστου οικοπέδου υπ’ αριθ. 22 ΟΤ του ΕΠ Κιλκίς επικαλούμενος τα ίδια επιχειρήματα με αυτά που προέβαλε και στην περίπτωση του ΕΠ Σχιστού, ήτοι περί δήθεν μη εφαρμογής του αρθ. 48 παρ. 2 του ν. 3982/2011 λόγω ότι αφορά τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως της διοίκησης και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ισχύ του ν. 3982/2011. Φυσικά ήδη οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις έχουν καταρρίψει του ισχυρισμούς αυτούς.

Η παράνομη και κατά παράβαση του ν. 3982/2011 δέσμευση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων των Πάρκων, από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, έχει ως αποτέλεσμα την θέση ισχυρών εμποδίων στην ανάπτυξη των Πάρκων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εταιρείες μας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα τα όποια απαιτούν ιδιοκτησία, όπως οι ενεργειακές κοινότητες, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους, ή σε γωνίες ανακύκλωσης καθότι είναι απαραίτητη η συμφωνία του ιδιοκτήτη. 

Σε περίπτωση που η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ επιδιώξει την κατάργηση του εν λόγω άρ. 48 παρ. 2, εκφράζουμε την έντονη αντίδρασή μας, καθόσον η κατάργηση του άρθρου 48 παρ. 2 θα στερήσει, όχι μόνο τα αυτοδιαχειριζόμενα, αλλά όλα τα επιχειρηματικά πάρκα από το δικαίωμα κυριότητας επί των κοινοχρήστων, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ικανότητά τους να προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Μία ΕΔΕΠ που δεν έχει στην κυριότητά της κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της, π.χ. κτίριο διοίκησης, κέντρο διαλογής ανακύκλωσης, σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, κλπ. Αλλά και δεν μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα κοινόχρηστα από καταπατητές και ζημίες, όπως ήδη συμβαίνει τώρα που η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ πραγματικά αδιαφορεί για την προστασία των κοινοχρήστων.

Η ανωτέρω διάταξη είναι ουσιώδης για τη συνεχή επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων μας, και ζητούμε να μην τροποποιηθεί, αλλά να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των κοινοχρήστων, τα οποία η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ δεν μας μεταβιβάζει παραβιάζοντας το νόμο.

 • Ρυμοτομικά σχέδια

Τα βιομηχανικά / επιχειρηματικά πάρκα ανά την Ελλάδα ιδρύθηκαν με τους νόμους που ίσχυαν ανάλογα με το χρόνο οργάνωσης κάθε πάρκου και με τις τότε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Την τρέχουσα περίοδο διαπιστώνουμε μία σπουδή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να τροποποιήσει υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια, μάλιστα με την κατάργηση κοινοχρήστων και την εγκατάσταση στη θέση τους βιομηχανικών γηπέδων.

Οι εταιρείες μας είναι υπέρ της βελτίωσης της πολεοδομικής οργάνωσης της κάθε περιοχής, π.χ. με τη διέλευση ή αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών, όπως προγραμματίζεται τώρα στο Βόλο.

Όμως προτάσεις τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων έχουσες ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κατά τεκμήριο ήδη επιβαρυμένες περιοχές, όπως είναι τα επιχειρηματικά πάρκα, μας βρίσκουν αντίθετους και θα τις αντικρούσουμε όπου και όποτε χρειαστεί.

Το επιχείρημα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις δεν πληρώνουν κοινόχρηστα και επιβαρύνουν τους ισολογισμούς της δεν ευσταθεί. Η εμπειρία μας έδειξε ότι διαχειριζόμενοι με σύνεση τα κοινόχρηστα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, έχουμε εισπραξιμότητα που αγγίζει το 100% και τυγχάνουμε καθολικής αποδοχής. Αφενός με συναίνεση των εγκατεστημένων (η οποία στην περίπτωσή μας είναι δεδομένη αφού είμαστε αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς), αφετέρου με αποτελεσματικούς μηχανισμούς είσπραξης, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τις δαπάνες λειτουργίας των πάρκων μας με διαφάνεια, εξαιρετικά ικανοποιητική σχέση ποιότητας – κόστους και κυρίως χωρίς να επιβαρύνουμε ουδένα.

Η τυχόν δυσκολία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να εισπράττει τα κοινόχρηστα στις περιοχές που διοικεί, αφορά την ίδια και τις μεθόδους και χρεώσεις της, και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για το σύνολο των επιχειρηματικών πάρκων στην Ελλάδα.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι εγκατεστημένες σε αυτά επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από πρόσθετες υπηρεσίες και αναβαθμισμένες τεχνολογικά υποδομές που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να παράγουν, να εξάγουν, να καινοτομήσουν αλλά και να συμβιώσουν σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό  περιβάλλον.

Δυστυχώς ως Φορείς Διαχείρισης  παραλάβαμε υποδομές, οι οποίες δεν είχαν ποτέ συντηρηθεί, αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί ουσιαστικά από την ίδρυση του κάθε Πάρκου.

Είναι αυτονόητο ότι ένα μεγάλο τμήμα της αποστολής μας, είναι η αναζήτηση αναπτυξιακών πόρων για την αποκατάσταση ενός παραγωγικού περιβάλλοντος σύγχρονων όρων για την εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων και των υποψήφιων να εγκατασταθούν  επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αν και σύμφωνα με τον Ν3982/2011 άρθ. 51 παρ.1 η αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η χρηματοδότηση των Πάρκων μας δεν εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Ενισχύσεων, κάτι το οποίο εκτιμούμε ότι είναι λανθασμένο καθώς οι εταιρείες μας πληρούν τα κριτήρια του ορισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Σε ό,τι αφορά στις εντοπισμένες ανάγκες των υποδομών ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαιτούνται δαπάνες για:

 • Διαχείριση και βελτίωση περιβάλλοντος σε βιομηχανικές περιοχές ιδίως σε περιοχές ανάπτυξης οχλουσών βιομηχανιών
 • Τεχνικά έργα όπως διαλογή – ανακύκλωση, διαχείριση – μεταφόρτωση απορριμμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί
 • Κατασκευή έργων εκσυγχρονισμού των υφισταμένων δικτύων (οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, υδροδοτικών / αποχετευτικών, οδοφωτισμού κλπ)
 • Υποστήριξη εργαζομένων με την οργάνωση παιδικών σταθμών, χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας κοντά στους χώρους εργασίας τους
 • Ενημερωτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ανάλογα με την εξειδίκευση των εργαζομένων κάθε περιοχής
 • Εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων δικτύων.
 • Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστης ασφαλείας, κατασκευή έργων εκσυγχρονισμού των υφισταμένων δικτύων (οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, υδροδοτικών, αποχετευτικών κ.α.)
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και μηχανημάτων για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων,  και την συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών.
 • Διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου διοικητηρίου, αγορά επίπλων και εξοπλισμού.
 • Εξοπλισμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
 • Δαπάνες μισθοδοσίας για την υλοποίηση παρεμβάσεων καθαριότητας, ευπρεπισμού και αναβάθμισης του χώρου.

Ασφαλώς και γίνεται αντιληπτό ότι είναι αδύνατον οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να σηκώσουν συσσωρευμένο το βάρος του εκσυγχρονισμού των Πάρκων, χωρίς την παράλληλη υποβοήθηση της προσπάθειας από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Θεωρούμε ότι η συμβολή σας θα μπορούσε να είναι καταλυτική, προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας να σας εκθέσουμε τα ανωτέρω και προφορικά.»