info@avepevolou.gr

24212 00640

6942030760

24212 00650

Δευ-Σάβ: 7:00 - 22:00

Κοινό υπόμνημα των τριών αυτοδιαχειριζόμενων Βι.Πε. προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιάννη Κυριακού σχετικά με θέματα των Πάρκων τους

Κοινό υπόμνημα των τριών αυτοδιαχειριζόμενων Βι.Πε. προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιάννη Κυριακού σχετικά με θέματα των Πάρκων τους

Κοινό υπόμνημα κατέθεσαν προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιάννη Κυριακού, οι Φορείς Διαχείρισης του Α’ Επιχειρηματικού Πάρκου Βόλου, του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού και του Επιχειρηματικού Πάρκου Κιλκίς ως Φορείς Αυτοδιαχείρισης για θέματα που απασχολούν τα Πάρκα που εκπροσωπούν.

Η επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας αναφέρει τα εξής:

«Ενόψει επικείμενης συνάντηση που έχουμε ζητήσει,  θα θέλαμε να σας παραθέσουμε την κατάσταση σε δύο βασικά θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα  τα οποία εκπροσωπούμε.

Κοινό γνώρισμα των Επιχειρηματικών Πάρκων Βόλου, Σχιστού και Κιλκίς αποτελεί το γεγονός ότι οι  Φορείς Διοίκησης και Διαχείρισης των Πάρκων αυτών (Φορείς Αυτοδιαχείρισης) θεσμοθετήθηκαν  σύμφωνα με το άρθρο 11  του Νόμου 2545/97,  λειτουργούν πλέον ως Εταιρείες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΔΕΠ)  και έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου την λειτουργία του Πάρκου και την υποστήριξη των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε αυτά. Μέτοχοι των Ανώνυμων Εταιρειών μας  που αποτελούν και τους Φορείς Διοίκησης και Διαχείρισης είναι οι ίδιες οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες και χρήστες γης).

 

Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι εγκατεστημένες σε αυτά επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από πρόσθετες υπηρεσίες και αναβαθμισμένες τεχνολογικά υποδομές που θα τις δώσουν τη δυνατότητα να παράγουν, να εξάγουν, να καινοτομήσουν αλλά και να συμβιώσουν σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό  περιβάλλον.

Δυστυχώς ως Φορείς Διαχείρισης  παραλάβαμε υποδομές, οι οποίες δεν είχαν ποτέ συντηρηθεί αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί ουσιαστικά από την ίδρυση τους.

Είναι αυτονόητο ότι ένα μεγάλο τμήμα της αποστολής μας, είναι η αναζήτηση αναπτυξιακών πόρων για την αποκατάσταση ενός παραγωγικού περιβάλλοντος σύγχρονων όρων για την εύρυθμη λειτουργίας των εγκατεστημένων και των υποψήφιων να εγκατασταθούν  επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αν και σύμφωνα με τον Ν3982/2011 άρθ. 51 παρ.1 η αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση και αντιμετωπίζεται ως επένδυση που ακολουθεί τα αποτελέσματα της οικείας νομοθεσίας, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το Κοινοτικό Πλαίσιο Ενισχύσεων απαγορεύει την χρηματοδότηση των Πάρκων μας, κάτι το οποίο εκτιμούμε ότι είναι λανθασμένο καθώς οι εταιρείες μας πληρούν τα κριτήρια του ορισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ειδικότερα, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η απασχόληση είναι μικρότερη των δέκα (10) ατόμων ανά Φορέα, ο κύκλος εργασιών του κάθε Φορέα δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. € και τηρείται ο κανόνας της ανεξαρτησίας δεδομένου ότι στο μετοχικό μας κεφάλαιο δεν συμμετέχουν επιχειρήσεις με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.

Ασφαλώς, και γίνεται αντιληπτό ότι είναι αδύνατον οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις να σηκώσουν συσσωρευμένο το βάρος του εκσυγχρονισμού των Πάρκων, δεδομένης της πολύχρονης εγκατάλειψής τους.

Σε ό,τι αφορά στις εντοπισμένες ανάγκες των βιομηχανικών αυτών υποδομών ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απαιτούνται

 • Δαπάνες για την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστης ασφαλείας συγκοινωνιακών μελετών και μελετών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων δικτύων.
 • Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστης ασφαλείας
 • Δαπάνες για την κατασκευή έργων εκσυγχρονισμού των υφισταμένων δικτύων (οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, υδροδοτικών/αποχετευτικών δικτύων κλπ)
 • Δαπάνες για την αγορά ή την χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και μηχανημάτων για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων,  την αποκομιδή των απορριμμάτων,  και την συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών.
 • Δαπάνες για την διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου διοικητηρίου, αγορά επίπλων και εξοπλισμού.
 • Εξοπλισμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου , διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
 • Δαπάνες μισθοδοσίας καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, για την υλοποίηση παρεμβάσεων καθαριότητας, ευπρεπισμού και αναβάθμισης του χώρου

Είναι προφανές, ότι οι σωρευμένες αυτές ανάγκες είναι αδύνατον να καλυφθούν από το εγκατεστημένο δυναμικό χωρίς την παράλληλη υποβοήθηση της προσπάθειας από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Θεωρούμε ότι η συμβολή σας θα μπορούσε να είναι καταλυτική, προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών

Σας είναι ασφαλώς γνωστό ότι  δυνάμει του άρθρου 48 παρ. 2 ν. 3982/2011

 1. μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και κυριότητα της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ), για να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς και τα κτίρια και οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
 2. Με την απόφαση έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, που έχουν προκύψει από εισφορά σε γη, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 περίπτωση γ΄ και 5 του άρθρου 52 περιέρχονται υποχρεωτικά, με σύμβαση, που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.

Αν και Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να μας μεταβιβάσει κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος τα ακίνητα που κατά το ρυμοτομικό σχέδιο των Πάρκων είναι χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστα και κοινωφελή, αυτή  αρνείται να το πράξει.

 

Ειδικότερα

 • Στην περίπτωση του ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Το 12/1/2006 η ΕΤΒΑ μεταβίβασε στην ΒΙΠΑΣ.ΑΕ  μόνο την Διοίκηση και Διαχείριση του Πάρκου. Σκοπός της Εταιρείας, ως Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής σύμφωνα με το Ν. 2545/1997 και του Ν. 3982/2011 είναι η Διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αρνείται όπως έχει υποχρέωση, την μεταβίβαση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η ΒΙΠΑΣ ΑΕ κατέφυγε στη δικαιοσύνη και για το λόγο αυτό η ΕΤΒΑ έχει καταδικαστεί με την 5046/2017 απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά και με την 679/2018 απόφαση του Εφετείου Πειραιά.
 • Στην περίπτωση του Α’ Επιχειρηματικού Πάρκου Βόλου εκκρεμεί η μεταβίβαση των χώρων αν και από το 2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της Διοίκησης και Διαχείρισης. Κατά την ΕΤΒΑ προϋπόθεση για την μεταβίβαση αποτελεί η έγκριση της αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βι.Πε. με την οποία επιχειρείται η παράνομη, κατά την άποψή μας, μετατροπή ενός χώρου πρασίνου 90 στρεμμάτων σε βιομηχανικά γήπεδα. Αυτό επιδιώκεται παρά το γεγονός ότι η αξία του χώρου αυτού είχε συνυπολογιστεί στο τίμημα αγοράς των βιομηχανικών γηπέδων εκ μέρους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
 • Στην περίπτωση του ΕΠ Κιλκίς ομοίως ο Γ.Δ/ντης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε με την από 26.9.2017 επιστολή του αντικρούει την αξίωση του Φορέα Διαχείρισης για μεταβίβαση του κοινωφελούς και κοινόχρηστου οικοπέδου υπ’ αριθ. 22 ΟΤ του ΕΠ Κιλκίς επικαλούμενος τα ίδια επιχειρήματα με αυτά που προέβαλε και στην περίπτωση του ΕΠ Σχιστού, ήτοι περί δήθεν μη εφαρμογής του αρθ. 48 παρ. 2 του ν. 3982/2011 λόγω ότι αφορά τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως της διοίκησης και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ισχύ του ν. 3982/2011. Φυσικά ήδη οι ανωτέρω τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχουν καταρρίψει του ισχυρισμούς αυτούς.

Η παράνομη και κατά παράβαση του ν. 3982/2011 δέσμευση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων των Πάρκων, από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, έχει ως αποτέλεσμα την θέση ισχυρών εμποδίων στην ανάπτυξη των Πάρκων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εταιρείες μας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα τα όποια απαιτούν ιδιοκτησία,  όπως οι ενεργειακές κοινότητες,  η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους, ή σε γωνίες ανακύκλωσης καθότι είναι απαραίτητη η συμφωνία του ιδιοκτήτη.  

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να εξετάσετε την περίπτωση κατά την οποία με βάση το νόμο 4635/2019 άρθρο 12 με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΕΠ και την αποχώρηση της ΕΑΝΕΠ, η  ΕΔΕΠ να μπορεί να πραγματοποιεί έργα ήσσονος σημασίας που αφορούν την ασφάλεια  των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την  λειτουργία και ανάπτυξη του Πάρκου.

Τέλος θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής  η οποία ασχολείται με το συνολικό πλαίσιο εξυγίανσης του 3982/2011 και αφορά σε ΟΥΜΕΔ. Με επιστολές μας έχουμε  ήδη ζητήσει να συμμετέχουμε προκειμένου  να καταθέσουμε την εμπειρία μας από την αυτοδιαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας των Πάρκων μας και αναμένουμε την πρόσκληση.

 

Κύριε Γενικέ,

Σας δώσαμε μια συνοπτική εικόνα των θεμάτων που θα θέλαμε να συζητήσουμε εκτενέστερα κατά την συνάντηση μας. Θα παρακαλούσαμε, λόγω COVID, να δεχτείτε η συνάντηση μας να γίνει διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης, σε χρόνο και τόπο διαδικτυακό που θα μας υποδείξετε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με κοινό στόχο την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη των Πάρκων μας .

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».